ГО «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин»

Громадська організація «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин» (Non-government organization «Scientific Society of Diplomacy and International Relations») створена 9 вересня 2016 р. і є незалежною недержавною неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які займаються дослідженням історії дипломатії та міжнародних відносин. Діяльність Товариства має суспільний характер.

Мета його діяльності полягає в сприянні всебічному вивченню історії української і світової дипломатії, діяльності українських дипломатичних та консульських установ, іноземних представництв в Україні, формування та розвитку міжнародних відносин, збереженні та популяризації традицій української дипломатичної та консульської служби, її взаємодії з іноземними представництвами в Україні, сприянні формуванню позитивного іміджу України в світі, належного поцінування особистого внеску видатних українських дипломатів і працівників консульської служби та зарубіжних дипломатів і консульських представників, які працювали в Україні, задоволення наукових та інформаційних потреб дослідників історії дипломатії та міжнародних відносин.

Сайт організації