рисочка2

Згідно пункту 3.1 Статуту Союзу Українок членкинею СУ може стати кожна українка, яка досягла 16-ти річного віку і визнає Статут СУ, а юнацької з 10 років.

3.2  У членкині СУ приймають загальні збори осередку на підставі письмової заяви.

3.3  Права членкинь СУ:

•     обирати і бути обраною в керівні органи СУ;

•     брати участь у заходах СУ;

•     брати участь в обговоренні діяльності СУ і його керівних органів;

•     працювати для реалізації мети і завдань СУ;

•     користуватись майном СУ;

•     вільно виходити з СУ.

3.4 Обов’язки членкинь:

•     діяти відповідно до Статуту;

•     виконувати рішення керівних органів СУ;

•     сплачувати членські внески;

•     підтримувати видання газет СУ та безоплатне їх розповсюдження;

•     дотримуватись засад дружньої співпраці, взаємної допомоги, доброзичливості;

•     дбати про авторитет організації.

3.5   За активність, вагомий внесок  у реалізацію мети і завдань організації протягом 10-ти років членкині СУ присвоюється звання „Почесна членкиня СУ”.

3.6  Припинення членства:

•     за власним бажанням;

•     за рішенням зборів осередку чи керівних органів міської, районної, обласної організації, Проводу, у випадку статутних порушень чи внаслідок дій, які завдали моральної або матеріальної шкоди СУ.

3.7 СУ може мати і колективне членство: трудові колективи підприємств, установ, навчальних закладів, творчі cпілки, інші об’єднання громадян, які визнають Статут СУ, сприяють здійсненню завдань СУ і матеріально підтримують його.

3.8 Прийом у колективне членство здійснюють управи районних, міських, обласних організацій, осередків, Провід СУ за згодою трудового колективу.

рисочка2