Згідно розділу 4 Статуту Союзу українок організаційну структуру СУ творять:

4.1

•    осередки;

•    міські та районні організації;

•    обласні організації (відділи)

4.2 Осередок – первинна ланка СУ, в якій на добровільних засадах об’єдналося не менше трьох осіб.

4.2.1  Осередок у своїй діяльності керується Статутом СУ, приймає до СУ нових членкинь, організовує свою діяльність на виконання визначених Статутом завдань і ухвал керівних органів СУ.

4.2.2 Осередки можуть об’єднуватись за територіальним чи іншим  принципом і створювати в межах міста або району відповідно міські, районні організації .

 

4.2.3  Осередки беруться на облік керівними органами міських, районних, обласних організацій (відділів).

4.2.4  У разі відсутності на території області, Автономної Республіки Крим, міських, районних організацій і відділу, такі  осередки беруться на облік Проводом СУ і набувають права юридичної особи після державної реєстрації.

4.2.5  Діяльність осередку може бути припинена рішенням загальних зборів осередку, Ради міської, районної організації.

4.2.6   Міські і районні організації СУ утворюються відповідно у містах і районних центрах, об’єднують на менше двох осередків, беруться на облік відділами і набувають прав юридичної особи після державної реєстрації у встановленому порядку.

4.2.7 Міська, районна організація:

•    бере на облік і знімає з обліку осередки;

•    організовує діяльність осередків відповідно до завдань СУ;

•    ознайомлює членкинь СУ з програмними документами СУ та виконує рішення керівних органів СУ.

4.2.8    Міські, районні організації у своїй діяльності керуються Статутом СУ, ухвалами керівних органів СУ, які є обов’язковими для виконання.

4.2.9   Міські, районні організації беруться на облік Управою обласної організації (відділу) СУ.

4.3. У разі відсутності на території області обласної організації (відділу) міські, районні організації беруться на облік Проводом СУ і набувають права юридичної особи після державної реєстрації.

4.3.1  Діяльність міської, районної організації може бути припинена рішенням Ради міської, районної організації, Координаційної Ради відділу або Всеукраїнської Координаційної Ради.

4.3.2 Обласні організації (відділи) СУ створюються в межах області і об’єднують осередки і не менше двох міських, районних організацій.

4.3.3  Обласні організації(відділи) СУ беруть на облік осередки, міські та районні організації, знімають їх з обліку за рішенням Координаційної Ради відділу, Всеукраїнської Координаційної Ради.

4.3.4  Обласні організації (відділи) СУ беруться на облік Проводом СУ і набувають права юридичної особи після державної реєстрації в установленому порядку.

4.3.5  Відділи у своїй діяльності керуються Статутом СУ, програмними завданнями СУ, ухвалами керівних органів СУ.

4.3.6 Діяльність відділу може бути припинена за рішенням Конференції відділу, Всеукраїнської Координаційної Ради СУ.